Презентація «По роботу профспілкового комітету»

Згідно статті 16 Закону України «Про професійні союзи, їх права і гарантії» профспілкова організація Запорізької гімназії № 11 в 2001 році пройшла легалізацію (реєстрацію) в органах юстиції і одержала статус юридичної особи.

Профспілкова організація Запорізької гімназії № 11 була признана кращою серед шкіл області у 2006 році та зайняла 2 місце  у 2009 році в обласному конкурсі «Краща первинна профспілкова організація».

Членами профспілки є 85 чоловік.

Профспілковий комітет складається з 5 чоловік – голова ПК Топчій І.В., ревізійна комісія – 3 чоловіка.

Склад комісій профкому:

  1. Комісія з організаційної та інформаційної роботи – Голофєєв В.І.
  2. Соціально-виробнича комісія –Слонська С.В.
  3. Комісія з  охорони праці – Галічева І.П.
  4. Культурно і спортивно-масова комісія – Настич Т.В.

Комісія з організаційної та інформаційної роботи працює згідно плану, який щорічно затверджується на засіданні профкому і розглядає найважливіші питання діяльності профспілкової організації:

-  Звіти про роботу комісій  профспілкового комітету;

-  Затверджує матеріальну допомогу співробітникам гімназії;

-  Освітлює всі події роботи профспілкового комітету в «Профспілковому куточку»;

-  Розглядає ухвали і рекомендації  профспілкових органів, що стоять вище.

Соціально-виробнича комісія виконує свої захисні функції – від імені трудового колективу профспілковий комітет постійно укладає з адміністрацією гімназії № 11 колективні договори. Колективний договір є нормативним документом, регулюючим взаємостосунки власника або уповноваженого ним органу і трудящих у області виробничих і трудових відносин, соціально-економічного розвитку колективу, охорони праці, здоров’я і відпочинку співробітників і членів їх сімей відповідно до чинного законодавства. Щорічно адміністрація і профком звітують про виконання колективного договору.

Комісія з охорони праці постійно надає увагу питанням охорони праці. На засіданні профкому заслуховується звіт директора гімназії про виконання пунктів угоди по охороні праці в колективному договорі і про виконання щодо підготовки приміщень гімназії до роботи в осінньо-зимовий період. Комісія підготовлює питання та необхідні документи до засідань профкому з основних напрямках роботи. Організовує контроль за умовами та охороною праці. Вносить, якщо потрібно, до адміністрації пропозиції по їх удосконаленню.

Культурно і спортивно-масова комісія профспілкового комітету бере активну участь в оздоровлені наших співробітників. Щорічно проводяться Дні здоров’я з виїздом на природу для бажаючих оздоровитися,  на протязі року організовуються вечори відпочинку до Нового року, 8 Березня, Дня вчителя. Силами профспілкового комітету проводяться різноманітні і цікаві конкурси і змагання, на яких заохочуються всі учасники і ведучі. За рахунок фонду соціального страхування оплачуються лікарняні листи, допомоги на народження і поховання, санаторно-курортне лікування співробітників, оздоровлення дітей. Щорічно напередодні Нового року діти наших співробітників у віці до 14 років одержують новорічні подарунки та квитки на Новорічні вистави.

В результаті ухвалення нового Закону України «Про охорону праці» (21.11.02 р.) істотно змінилися функції профспілок в цьому питанні. Збереглася можливість громадського контролю за діяльністю адміністрації по цих питаннях і забезпечення захисту прав трудящих в питаннях охорони праці і здоров’я.

В Запорізькій гімназії № 11 постійно наділяють багато уваги створенню безпечних умов праці, запобіганню нещасним випадкам та  професійним захворюванням. Так за 2009 рік не було зареєстровано нещасних випадків  та професійних захворювань на підприємстві. Адміністрація гімназії разом з профспілковим комітетом організовують свою діяльність по забезпеченню безпечного освітнього процесу, виконуючи вимоги своєчасних інструктажів з робітниками та учнями, правил з техніки безпеки та 87 інструкцій з охорони праці.

Щорічно комісія з охорони праці разом з профспілковим комітетом перевіряє стан електричних щитів, електромережі, вентиляційних мереж, норм освітлення в приміщеннях, забезпеченню робітників засобами індивідуального захисту та спецодягу.  Відповідні акти перевірки маються в наявності.

Постійно контролюється застосування справного обладнання в спортивній залі, шкільних майстернях та їдальні.

В вересні 2008 року проведено огляд-конкурс кабінетів гімназії з охорони праці. Положення про огляд кабінетів розроблено відповідно з «Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в  Мінюсті України 09.09.04 № 1121/9720 та відповідно вимогам ДержСанПІНа. Для проведення конкурсу було складено організаційний комітет:

  1. Стрюкова Л.О. – заступник директора з НВР, відповідальна за охорону праці
  2. Романютенко І.Ю. – заступник директора з ВР
  3. Міхно Л.М. – заступник директора з ГЧ
  4. Закутна І.О. – заступник директора з НВР
  5. Топчій І.В. – голова ПК
  6. Перхняк В.О. – педагог-організатор, голова ревізійної комісії

Результати огляду були обговорені на загальних зборах колективу. Заохочувальні призи та дипломи були вручені переможцям.  Ними стали:

В номінації режимний кабінет:

Бєлова І.В. – вчитель хімії

Пономар Є.Г. – вчитель біології

В номінації англійський кабінет:

Огородник О.М. – вчитель англійської мови

Іванова Н.С. — вчитель англійської мови

В номінації класна кімната початкових класів:

Жучкова С.А. – вчитель початкових класів

Голенкова А.О. — вчитель початкових класів

В номінації класна кімната:

Юльчиєва Л.О. – вчитель історії

Топчій І.В. – вчитель основ здоров’я

Снадчук Ю.А. – вчитель англійської мови

В гімназії створений кабінет з безпеки життєдіяльності та охорони праці, який вже декілька років  признаний найкращим в Жовтневому районі. Навчальний кабінет, має аудіо- та відеоапаратуру, стаціонарні та динамічні тематичні стенди. Книжковий фонд кабінету складає підручники в необхідній кількості для 9-11 класів, зошити-практикуми у кожного учня 5-х класів; крім того додатково кабінет має наукову літературу, методичні посібники для вчителя та роздатковий матеріал для учнів, художню та енциклопедичну літературу, нормативну літературу з охорони праці, пожежної безпеки та цивільної оборони. Кабінет має комплект таблиць і плакатів з усіх розділів програми основ здоров’я  та  аудіовізуальне забезпечення (набір слайдів, 16 відео- і 4 аудіокасет, 15 комп’ютерних дисків), яке використовується не тільки для проведення уроків з  «Основ  здоров’я», а і під час навчання серед робітників гімназії з охорони праці і цивільної оборони.

Наприкінці 2008-2009 учбового року комісією з охорони праці було проведено перевірку знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Всі робітники показали високий рівень знань, результати перевірки оформлені у відповідному протоколі.

Кожного року, весною, в гімназії проводиться День  Цивільної оборони, під час якого відбуваються практичні заняття з набування практичних навичок поводження у надзвичайних ситуаціях, різноманітні уроки, конкурси та виставки, відпрацьовування дії з евакуації із приміщення на випадок пожежі. День Цивільної оборони  спрямований на забезпечення  готовності колективу до дій за призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.  І колектив гімназії, як завжди, показав високу готовність до дій  під час виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

Протягом року в гімназії було створено динамічний куточок для інформування учнів, персоналу гімназії та батьків. Так, було організовано виставки методичних розробок, пам’яток, рекомендацій, учбової літератури, плакатів та ілюстрацій, учнівських робіт до Дня Цивільної оборони,  Дня Чорнобильської катастрофи, тижня безпеки дорожнього руху, Дня боротьби зі СНІДом та інші.

Створено куточки з охорони праці та пожежної безпеки в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, в учбових майстернях та приміщені гімназії. В наявності санітарний куточок з охорони та гігієни праці. Медичний персонал постійно допомагає підтримувати вчителям здоров’я  та проводить  бесіди із учнями про санітарію та гігієну праці, профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань.

В гімназії функціонує кабінет психологічної розгрузки та вирішується питання установки соляної шахти, яка вже є в наявності та допоможе співробітникам та учням у профілактиці простудних захворювань. Систематично проводиться моніторинг здоров’я співробітників. Аналіз захворювань за останній рік показав зростання індексу здоров’я.

Адміністрація Запорізькій гімназії № 11 разом з профспілковим комітетом і надалі планують приділяти багато уваги організації охорони праці і надіються, що всі ці заходи допоможуть змінити стереотипи вторинності сприймання питань безпеки праці колективом гімназії та учнями.

 

Презентацію можна використовувати під час звітно-виборчих зборів, під час будь-якої перевірки роботи ППО, як портфоліо ППО для конкурсів і т.і.

Представлені матеріали роботи ПК Запорізької гімназії № 11 за 2009 рік було створено під час перевірки комісією  ЦК профспілки робітників освіти і науки України.

© 2013 — 2016, Ирина Топчий. Все права защищены.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*